Gørtz vel er et felt på Refstad, Oslo, som består av 48 selveide rekkehus. Medlemmene i velet er eierne av disse boligene, og samarbeider på utforming og vedlikehold av våre felles områder, garasjeanlegg, med mer. 

 

 

 

Go to top